WEB KATALOG STAMBENIH JEDINICA

Kliknite na neku od naznačenih lamela

Image Map

SORTIRAJTE STANOVE PREMA KVADRATURI

Svi
|
do 40 m2
|
od 40 m2 do 60 m2
|
preko 60 m2
Trosoban
Tip 01

Tip 01 | Površina: 81,26 m2

Jednosoban
Tip 02

Tip 02 | Površina: 55,93 m2

Jednosoban
Tip 03

Tip 03 | Površina: 45,88 m2

Dvosoban
Tip 04

Tip 04 | Površina: 61,22 m2

Dvosoban
Tip 05

Tip 05 | Površina: 61,76 m2

Trosoban
Tip 06

Tip 06 | Površina: 75,00 m2

Trosoban
Tip 07

Tip 07 | Površina: 74,28 m2

Dvosoban
Tip 08

Tip 08 | Površina: 58,15 m2

Trosoban
Tip 09

Tip 09 | Površina: 73,08 m2

Dvosoban
Tip 10

Tip 10 | Površina: 47,20 m2

Trosoban
Tip 11

Tip 11 | Površina: 75,89 m2

Jednosoban
Tip 12

Tip 12 | Površina: 30,85 m2

Jednosoban
Tip 13

Tip 13 | Površina: 41,98 m2

Trosoban
Tip 14

Tip 14 | Površina: 78,43 m2

Trosoban
Tip 15

Tip 15 | Površina: 82,14 m2

Dvosoban
Tip 16

Tip 16 | Površina: 52,80 m2

Dvosoban
Tip 17

Tip 17 | Površina: 49,84 m2

Dvosoban
Tip 18

Tip 18 | Površina: 63,16 m2

Jednosoban
Tip 19

Tip 19 | Površina: 41,43 m2

Trosoban
Tip 20

Tip 20 | Površina: 86,13 m2

Trosoban
Tip 21

Tip 21 | Površina: 74,82 m2

Trosoban
Tip 22

Tip 22 | Površina: 79,71 m2

Dvosoban
Tip 23

Tip 23 | Površina: 42,69 m2

Trosoban
Tip 24

Tip 24 | Površina: 37,44 m2

Četvorosoban
Tip 25

Tip 25 | Površina: 84,74 m2

Trosoban
Tip 26

Tip 26 | Površina: 83,89 m2

Trosoban
Tip 27

Tip 27 | Površina: 79,86 m2

Dvosoban
Tip 28

Tip 28 | Površina: 42,80 m2

Jednosoban
Tip 29

Tip 29 | Površina: 39,34 m2

Dvosoban
Tip 30

Tip 30 | Površina: 37,77 m2

Četvorosoban
Tip 31

Tip 31 | Površina: 83,83 m2

Jednosoban
Tip 32

Tip 32 | Površina: 29,42 m2

Trosoban
Tip 33

Tip 33 | Površina: 75,01 m2

Dvosoban-
Tip 34

Tip 34 | Površina: 69,46 m2

Dvosoban-
Tip 35

Tip 35 | Površina: 62,66 m2

Dvosoban-
Tip 36

Tip 36 | Površina: 62,30 m2

Dvosoban-
Tip 37

Tip 37 | Površina: 57,08 m2

Trosoban-
Tip 38

Tip 38 | Površina: 89,20 m2

Trosoban
Tip 39

Tip 39 | Površina: 92,68 m2

Dvosoban-
Tip 40

Tip 40 | Površina: 69,72 m2

Dvosoban-
Tip 41

Tip 41 | Površina: 54,02 m2

Trosoban-
Tip 42

Tip 42 | Površina: 75,68 m2

Trosoban-
Tip 43

Tip 43 | Površina: 77,22 m2

Dvosoban-
Tip 44

Tip 44 | Površina: 64,77 m2

Trosoban-
Tip 45

Tip 45 | Površina: 84,25 m2

Trosoban-
Tip 46

Tip 46 | Površina: 83,70 m2

Trosoban-
Tip 47

Tip 47 | Površina: 87,46 m2

Dvosoban-
Tip 48

Tip 48 | Površina: 61,65 m2