Nekretnine novih dimenzija Sa nama do novog doma Nekretnine novih dimezija

Stambeno-poslovni kompleks "DRUM"

O OBJEKTU

Objekat je pozicioniran nedaleko od centra grada i reke Raške sa odličnim saobraćajnim vezama ka svim pravcima, obzirom da je još jedna jaka saobraćajnica - Kej 37. Sandžačke divizije u neposrednoj blizini. Naselje u kojem se nalazi ovaj kompleks, iako pripada širem pojasu centra grada, veoma je mirno sa uglavnom porodičnim kućama i dobrom mrežom lokalnih ulica. Dve osnovne škole su takođe u relativnoj blizini, jedno obdanište na sportsko-rekreativnom centru a nekoliko mostova preko reke Raške obezbeđuju dobru povezanost sa gornjim delovima grada, gde se između ostalog nalazi gradska bolnica.

Objekat ukupne bruto površine od 35.199 m2 se nalazi na parceli površine 6144 m2 i sastoji se iz dve celine:

  • Levi (zapadni) deo: Stambeno-poslovni deo (Lamela A, B , C, D)
  • Desni (istočni) deo: Tržni centar, stambeni deo (Lamela E, F ,G)
Objekat ima pristup sa dve strane: južne i severne. Sa južne strane dati su ulazi u stambene lamele (Lamele A, B , C, D), kao i kolski pristup vozila stambenim i poslovnim sadržajima sa planiranog pristupnog puta gde se preko ukupno tri ulazno/izlazne rampe ulazi u garažni prostor u više nivoa. Garažni prostor namenjen je za parkiranje stanara, posetilaca tržnog centra ili za snabdevanje poslovnih prostora, kao i parking na slobodnim prostorima na parceli oko gabarita objekta sa te strane. Na severnoj strani su dati ulazi za stambene lamele (Lamele A, B , C, D, E, F i G), pristup lokalima i glavni ulaz u tržni centar. Svaka lamela ima stepenište i lift. Sa bočnih strana date su pešačke veze gornje i donje strane, stepeništa koja savladavaju visinsku razliku između donjeg - južnog i gornjeg - severnog pristupnog nivoa. Visina objekta je 22 metra.
U funkcionalnom smislu namena ovog dela objekta po etažama je sledeća: podrumska etaža je po funkciji podzemna garaža, prizemlje i prvi sprat su stambeno-poslovnog karaktera, dok je prostor od drugog do šestog sprata projektovan za stanovanje. Između podzemne garaže i prizemlja u nivou ulice Rifata Burdževića postoje još tri etaže (suteren 1, suteren 2 i suteren 3) čija je namena kombinovana (stanovanje I ostave). Etaža iznad podzemne garaže (suteren 3) je predviđena za studentske stanove i praktično predstavlja prizemnu etažu sa donje južne strane gde se nalazi novoprojektovana ulica. Osim ulaza u garaže, sa te ulice se pristupa i parking mestima na površinama ispred objekta sa te strane. Na ovim površinama obezbeđeno je 38 parking mesta. Dve naredne etaže suteren 2 i suteren 1 su identične, namena im je kombinovana (stanovanje i ostave) i poseduju ukupno 112 ostava. Poslovni prostor na prizemlju I prvom spratu je slobodne osnove, što znači da je fleksibilan broj poslovnih jedinica, ukupne neto površine od 981 m2. Poslovni prostori su dupleksi.
U ovom delu kompleksa funkcionalna namena objekta po etažama je sledeća: dve podrumske etaže su po funkciji podzemne garaže za stanare zgrade. Iznad dve podzemne etaže nalazi se garaža javnog karaktera (suteren 2) namenjena korisnicima tržnog centra koji se nalazi iznad nje. Tržni centar se prostire od suterena 1, preko prizemlja gde je glavni ulaz sa severne strane, do prvog sprata i to u punom gabaritu objekta faze 2. Ove tri etaže su povezane centralnim eskalatorima sa stepeništem. Iznad drugog sprata, gabarit istočnog dela se deli na dve celine – severnu i južnu, sa prohodnom krovnom terasom između ta dva kubusa koji se koristi kao terasa/plato. U južnoj celini su date još dve etaže u kojima se nalaze poslovni prostori. Severni kubus iznad prvog sprata je namenjen za obdanište, a iznad se nalaze još tri stambene etaže. Pešački ulaz u objekat je sa severne strane, sa ulice Rifata Burdževića, i na toj strani se nalaze ulazi u stambene lamele E, F, i G, kao i ulaz u tržni centar. Kolski ulaz za garažu javnog karaktera (51 parking mesto), koja zauzima etažu Suteren 2 je sa južne strane objekta iz planirane pristupne ulice rampom.
Kompleks ukupno ima 135 stana (3 četvorosobna, 66 trosobna stana, 57 dvosobnih stanova i 9 jednosobnih). Spratna visina stana je 295 cm. Uzevši u obzir gabarit objekta, stanovi su jednostrani ili dvostrano orijentisani. Sadržaj stambenih prostora je takav da može da zadovolji viši standard stanovanja, tako da stanovi u zavisnosti od veličine poseduju: ulazni prostor, WC, kuhinju, trpezariju, špajz, ostavu, dnevni boravak, terase, kupatilo i jednu ili više spavaćih soba. U kompleksu se nalazi ukupno 8.348,03 m2 poslovnog prostora, koji se sastoji iz tri celine: • Lokali u nivou prizemlja i sprata faze 1 na severnoj strani objekta, ukupne neto površine 981 m2 • Tržni centar u koji se ulazi u nivou prizemlja faze 2 na severnoj strani objekta, a obuhvata etaže prizemlja, suterena 1 i prvog sprata, ukupne neto površine 5.108,05 m2 • Poslovni prostori podeljeni u tri celine: Poslovni prostor-biro, salon za zabavu, teretana, obdanište i igraonice sve ukupne površine: 2.258,98 m2. Ceo kompleks obezbeđuje ukupno 240 parking mesta.
  • Radovi na temeljnoj ploči

  • Armiranje betonskih zidova

  • Postavljanje oplate AB ploče

  • Radovi na suterenu 2

KVALITET

Visok kvalitet je naš standard u svim aktivnostima.

MODERAN DIZAJN

Svojim spoljašnjim izgledom, funkcionalnošću, kvalitetom izgradnje i opremljenošću svaki naš objekat privlači posebnu pažnju.

PRISTUPAČNE CENE

Sa nama možete rešiti svoje stambeno pitanje uz povoljne cene i uslove plaćanja.

GALERIJA SLIKA

Upoznajte se sa našom ponudom i prednostima u odnosu na ostale investitore.