Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).  

VLASNIK SAJTA

Vlasnik ove web stranice je “Modernstan Invest doo”.  

VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo sledeće podatke o vama ako ste zainteresovani za kupovinu ili iznajmljivanje nekretnins:   Ime i prezime Naziv kompanije E-mail adresa Broj mobilnog telefona Sadržaj koji nam prosleđujete putem formulara na sajtu  

SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA

Vaši lični podaci će biti prikupljeni kako bismo uspostavili kontakt sa vama u vezi sa vašim interesovanjem za kupovinu ili iznajmljivanje nekretnina, kao i radi razumevanja vaših potreba. Vaši podaci će se koristiti isključivo u gorenavedenim svrhama, osim ako zakon ne zahteva drugačije.  

NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA

Podaci koje nam dostavite će se koristiti u sledeće svrhe: prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.  

INFORMACIJE O KORISNICIMA PODATAKA

“Modernstan Invest doo” neće deliti vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako to propisuje zakon.  

OBAVEZNOST I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA

Pravni osnov obrade podataka je vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete je opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva, dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu usled opoziva.  

VAŠA PRAVA

U skladu sa zakonom, imate pravo da:   Budete obavešteni o obradi podataka koji se odnose na vas Zahtevate uvid u podatke koji se odnose na vas, kao i kopiju tih podataka Zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje ili brisanje vaših podataka Zahtevate prekid ili privremenu obustavu obrade vaših podataka OSTALE INFORMACIJE BITNE ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA   Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji potreba i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, trebaju biti upoznati sa vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.  

MERE ZAŠTITE

“Modernstan Invest doo” preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitio vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.  

SAGLASNOST

Potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovu Politiku privatnosti te dajem saglasnost “Modernstan Invest doo” da obrađuje moje podatke o ličnosti u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim zakonima i propisima.